domingo, 22 de noviembre de 2009

Reivindicacions d'infermeria

Els representats de la UGT a l’Hospital General de Granollers han publicat una carta amb una llarga llista de queixes i reivindicacions adreçades a la Direcció d’Infermeria.

Algunes d’aquestes són molt especifiques de l’Hospital de Granollers, però, n’hi ha moltes altres que són generals i segurament aplicables a qualsevol hospital del país.

És curiós, però, que el conjunt de queixes i reivindicacions fan referència a una desorganització del centre i estan orientades només des de la perspectiva estrictament laboral (horaris, places, torns...) I, en canvi, en cap moment hi ha referències més professionals. La inestabilitat dels canvis de torn, el fet de no suplir vacants, o de cobrir-les amb personal que no té experiència... tot això representen uns problemes de caràcter laboral, amb els quals ja hi estic d’acord, però sobretot impliquen també la impossibilitat d’exercir adequadament la nostra professió, d’acord amb els principis ètics del cuidar: no es valora l’atenció individualitzada dels malalts, no hi ha temps per a la comunicació i per a atendre’ls degudament...

A vegades, quan ens queixem de la manca d’interès de l’Administració i de les mateixes Direccions dels Centres hospitalaris, hem de reconèixer que també els professionals defensem amb poca energia i decisió la nostra dignitat professional. També en les nostres reivindicacions hauríem de prioritzar, o com a mínim no oblidar, els aspectes de l’ètica professional, que no es limita a l’aplicació de tècniques, protocols i cobrir objectius de caràcter administratiu.
---
Carta a la Direcció d’Infermeria de la UGT de l'Hospital General de Granollers

La UGT vol ajudar a difondre el debat obert a propòsit de la pèssima gestió del personal d’infermeria que patim des què es va “renovar” la direcció i la major part de comandaments. Per això hem sol•licitat permís per penjar al nostre bloc la carta que subscriu un col•lectiu d’infermers i infermeres ostensiblement molestos per la desorganització i manca de previsió i que provablement podria subscriure la gran majoria del personal d’infermeria. No deixeu de fer comentaris que puguin aportar algun element nou del qual no hagi quedat constància.
REUNIÓ DEL 26 OCTUBRE 2OO9 AMB DIRECCIÓ D’INFERMERIA
En primer lloc volem, agrair la informació que ens han donat, però creiem que hem d’exposar la situació que estem vivint des del febrer de 2008, amb la centralització de la gestió d’infermeria i que considerem ha estat una mala gestió:
 No existeix continuïtat amb les plantilles.
 Les cobertures es fan dia a dia.
 Fa més de dos anys que hi ha corretorns sense cobrir.
 Les reduccions de jornada i permisos es cobreixen dia a dia , en moltes ocasions no es cobreixen o ho fan en excés.
 Els problemes personals de calendaris els hem de tractar amb les secretàries i elles no solen solucionar res.
 Les vacances s’han de demanar el mes de febrer per poder planificar els calendaris del personal que té part variable i això no s’ha complert. Aquest estiu passat no s’han confirmat les vacances fins el moment d’agafar-les i s’han cobert com si fossin imprevistos. Cada dia una persona diferent, això ha fet que quedin sense cobrir alguns dies de les nostres vacances.
 Fàcilment queden dies descoberts per fer-ho a última hora, es tapen forats amb personal amb poca experiència o experiència nul•la amb el servei.
 Quan demanem un dia i dipositem la sol•licitud a la bústia conforme hem demanat aquest dia no tenim cap justificant i no obtenim resposta fins l’últim moment, si és que arriba.
 EI supervisor de nit ha deixat de ser una figura referent, ara ja no té l’autonomia per gestionar el seu personal amb el perjudici que això suposa per aquest torn. Als torns diürns també succeeix el mateix.
En quant a les persones que tenen part variable:
 Canvi de calendaris contínuament.
 Els calendaris que té gestió d ‘infermeria no coincideixen amb els que tenen els treballadors.
 Hi ha gent amb dies vermells a casa que no els truquen i personal que es passa d ‘hores Es deneguen dies personals a personal amb contracte de TP perquè el demana en cap de setmana.
 S’ha de tenir en conte als corretorns a l’hora de planificar la part variable, el corretorns no pot quedar-se en unes condicions per sota de la nova figura de TP/pool que es vol crear.
 El personal que arriba nou té un calendari més estable que el personal més antic.
 Ja sabem que s’ha d ‘estar per quan es truqui, però hi ha moltes vegades que el personal ha de córrer per poder cobrir una vacant que fa tems que es podria haver programat.
 Recordar que el personal de contracte també té família i necessitats personals i socials com tothom.
També volem exposar els següents punts:
 Els objectius se’ns han donat massa tard amb ítems impossibles de complir dintre de l’horari laboral. És impossible que tot el personal d’un torn treballi una trajectòria dintre de l’horari laboral.
 Irregularitats en l’atorgació de places d’auxiliar per una ineficaç gestió de la Direcció i retard en l’atorgació de places de DUEs pel mateix motiu.
 El mes d ‘octubre s ‘informa al personal d’algunes unitats de que deu dies a l’empresa, fet que no té explicació doncs seguim la mateixa cadència que l ‘empresa ens va donar en l’última reducció horària de conveni, a on van reduir minuts i dies.
 Cal recordar que el personal d ‘ hospitalització teníem encavalcament entre torns que vostès van treure, quan això es va demandar nosaltres vam guanyar la sentència. Però els hi vam cedir a canvi de gaudir de dies de festa que nosaltres poguéssim escollir.
 Actualment continuem encavalcant n els canvis de torn a conta nostra per oferir un servei de més qualitat a l’usuari. Per tant creiem que no es just que ens treguin dies per no arribar a la jornada quan en realitat la sobrepassem.
 Posem de manifest que no estem disposats a perdre ni un sol dia dels que tenim actualment.

No hay comentarios: