sábado, 23 de febrero de 2008

El rol d'infermeria, per definir, encara?

En el món de la infermeria tenim un tòpic planyívol i complaent que ja sona com la cançó de l’enfadós: la reivindicació del paper de la infermera en l’estructura sanitària. L’altre dia llegia a la pàgina Web del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona unes frases de la presidenta Sra. Mariona Creus i Virgili adreçades als gestors dels centres sanitaris en el sentit que “facilitin la feina als professionals i permetin que les infermeres puguin aprofundir en aquelles funcions que formen part de la seva competència“ afegint que “abans d’assumir d’altres tasques volem que ens deixin aprofundir en el que ens correspon“ (vegeu)

La defensa de la presidenta del COIB la trobo correcte i encertada però no es gens nova ja que fa molt de temps que es parla i s’escriu sobre aquest tema. Com és possible que un col·lectiu tan important com és el de la infermeria, reiteradament va reivindicant el seu rol en l’atenció sanitària, sense obtenir mai resposta. Em pregunto qui ha de donar respostes o fer les propostes adients per tal de no haver de continuar fent sempre les mateixes preguntes: El Col·legi ?. Els Centres Hospitalaris ? La Conselleria de Salut ?

Crec que les organitzacions sanitàries mantenen les Direccions d’Infermeria en un pla secundari, tant en els aspectes de planificació com en els de responsabilitat. Són poc reconegudes, poden decidir poc i no poden treballar amb un rol propi. Potser si les relacions entre les infermeres assistencials i les Direccions d’Infermeria, a través del comandaments intermitjos, tinguessin una relació més fluïda i afrontessin realment els problemes propis de l’exercici de la professió, més enllà dels estrictament burocràtics i de gestió del personal, seria diferent.

Potser s’entendria que per cuidar es necessita temps, i no treballar contrarrelotge: Les infermeres necessitem temps per treballar d’una manera ètica, per preocupant-nos dels nostres malalts d’una manera holística, mostrant una actitud competent i compromesa en una relació infermera – usuari

Necessitem temps perquè les tasques d’infermeria estiguin determinades per aquestes necessitats i no sols per les demandes institucionals (rutines, ordres mèdiques, activitats delegades, tasques burocràtiques...) Crec que no ens hem d’oblidar que treballem per al malalt i amb el malalt. Que aquesta és la nostra professió.

Necessitem potenciar el rol autònom, tan reivindicat a nivell teòric i tan poc defensat a la pràctica, i correspondria a les Direccions d’Infermeria defensar davant dels gestors sanitaris que som un col·lectiu important i que cal reconèixer la presència i l’aportació de la infermera, desenvolupant l’ètica del tenir cura amb uns objectius clars, compartits entre tots el professionals. Potser així engrescaríem les noves generacions i les infermeres que ja fa anys que treballem, no estaríem “ cremades “ i no ens plantejaríem plegar

Però, això, qui ho ha de fer ?, Com es comença ?, Per on es comença ?

domingo, 17 de febrero de 2008

La bioètica en la professió d’infermeria

Un dels aspectes que m’ha interessat darrerament en el camp de la infermeria és el de la Bioètica. Vaig fer un curs a l’Institut Borja de Bioètica que personalment vaig trobar molt interessant, i em van interessar especialment les explicacions de professors com Francesc Torralba, Begoña Roman o Ester Busquets. De la mateixa manera que m’han interessat llibres d’autors com el Dr. Francesc Abel, Josep M Esquirol o Anne Davis.

Ara bé, del que s’explica a nivell teòric a la pràctica diària que vivim els professionals d’infermeria hi ha un bon tros. Personalment penso que no és té gens clar a nivell de Direccions d’Infermeria, i en general de les direccions dels hospitals, la importància de la bioètica aplicada a l’atenció hospitalària. Això dificulta que es puguin posar en pràctica els principis de la Bioètica, i en definitiva que es pugui aprofundir en una praxi més ètica de la relació entre els professionals i els usuaris.

El primer problema és que potser es coneix poc tot el que representa la bioètica i fins i tot les implicacions ètiques de la nostra pràctica professional. De manera que no es fàcil trobar altres professionals que hi estiguin interessats .

Serà qüestió, doncs, d’insistir molt en el tema i divulgar la importància de l’aplicació de la Bioètica., per una qüestió estrictament professional. Aquesta és una de les motivacions que m’han empès crear aquest bloc.

sábado, 16 de febrero de 2008

PRESENTACIÓ

Em dic Mercè Carrera, i sóc infermera que exerceixo des de l’any 1.977. He treballat, doncs, 30 anys a l’Àrea Hospitalària. Gaire bé sempre he fet la meva feina com a infermera base, però durant uns quants anys també com a Coordinadora d’Àrea Hospitalària i com a Directora d’Infermeria.

Tots aquests anys d’experiència em donen una visió general i una perspectiva de la problemàtica d’infermeria. Des d’aquest bloc tinc la voluntat d’anar explicant el meu punt de vista sobre temes relacionats amb infermeria.

Invito a tothom que vulgui a escriure els comentaris que cregui oportú.