domingo, 4 de octubre de 2009

Qui vol fer d'infermera ?

Ja sona com la cançó de l’enfadós que es digui i es reiteri que a Catalunya falten 15.000 infermeres. Ho diu i ho admet l’Administració i els responsables de la sanitat, però ningú no hi fa absolutament res.

Normalment, es donen com a raons del poc interès per la professió d’infermeria les pèssimes condicions de treball, les contínues rotacions a diferents serveis, les sobrecàrregues de treball, els sistemes de contractació, el poc reconeixement professional.... I jo també hi afegiria la manca d’ètica en la gestió hospitalària. És intolerable que, per manca d’organització a nivells superiors, les infermeres hàgim d’actuar de manera contrària als interessos dels malalts i als principis professionals de la infermeria. Sovint, es tracta el malalt de manera impersonal desplaçant-lo i sotmetent-lo a tot tipus de proves molt més en funció d’una rendibilitat i d’un interès per aconseguir unes estadístiques que en funció de l’interès i del benestar del malalt. El personal d’infermeria, en la majoria dels casos, no disposa de temps per fer tot allò que creiem que caldria tant des del punt de vista professional com ètic, i les direccions hospitalàries no contemplen com a prioritat aquesta atenció personalitzada i humanitzada del malalt. Sense cap tipus d’autonomia i obligant-nos a complir uns objectius i unes tasques burocràtiques que tenen ben poc a veure amb l’ètica del cuidar, l’exercici de la professió esdevé una frustració constant. Moltes vegades és tracta d’objectius que en lloc de millorar l’atenció del malalt serveixen per obtenir acreditacions i reconeixements mediàtics.

La manca d’infermeres a Catalunya és evident. La ratio catalana és actualment de 5’4 infermeres per 1000 habitants, molt per sota del nivell de la resta d’Europa on s’arriba al 8’4% per 1000 habitants. En canvi, la ratio catalana de metges supera la resta d’Europa. A Catalunya hi ha una proporció de 55% d’infermeres i 45% de metges, mentre que en altres països d’Europa, com a Suècia, la relació és de un 80% d’infermeres i un 20% de metges, segons reconeixia la Consellera de Salut Marina Geli que defensava “ Obrir un debat en profunditat sobre aquest fet, sense confrontacions”. Però això ho deia l’any 2007; i el més calent a l’aigüera. I si no hi ha voluntat política per a resoldre el tema probablement és perquè en lloc de tenir una visió global de la sanitat, en què intervenen professionals diversos com ara metges, infermeres, etc. es té una visió basada exclusivament en el paper mèdic. Es fa més política al servei de la medicina que al servei de la salut.

1 comentario:

Infermera dijo...

Debat amb nosaltres com les Tic poden complementar l'atenció presencial que oferim a l'usuari!!!!!
Debat virtual a: www.infermeravirtual.com